Συστηματική Προσέγγιση στην Ασφάλεια Ασθενών

Άτομο
Ομάδα
Οργανισμός

Διοργανωτής

Συντονιστής

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγός Φιλοξενίας

Νομικός Συνεργάτης

Υποστηρικτής