Επικοινωνία

Κώστα Ουράνη 8, 1076

Λευκωσία, Κύπρος

patientsafety@kratisconsulting.com

+357 22 449088

+357 22 449089