top of page
  • Εικόνα συγγραφέαPatient safety site

Το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας ΑσθενώνΤην ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια των Ασθενών προωθεί η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Ασφάλειας Ασθενών


Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στο συνέδριο με θέμα «Ασφάλεια Ασθενών – Πρόληψη και διαχείριση ανθρώπινου λάθους στον τομέα της Υγείας»


Το ανθρώπινο λάθος στον τομέα της Υγείας αποτελεί στην εποχή μας μείζον θέμα Δημόσιας Υγείας και απαιτεί την από κοινού έρευνα και λήψη μέτρων για τον όσο το δυνατό μεγαλύτερο περιορισμό του. Τα συμπεράσματα του σημερινού συνεδρίου, που διοργανώνεται στην Κύπρο για 2η φορά και στοχεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε διάφορα συστήματα υγείας, θα αποτελέσουν αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο για την ιατρική κοινότητα της Κύπρου ως προς την ελαχιστοποίηση του ανθρώπινου λάθους στον τομέα της Υγείας.

Αιτίες όπως η λανθασμένη διάγνωση ή χορήγηση φαρμάκου, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και οι επιπλοκές μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, αποτελούν μόνο ορισμένους από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόκλησης σφαλμάτων στον τομέα της Υγείας. Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι το 50% αυτών των ανθρωπίνων λαθών μπορούν να προβλεφθούν και να αποφευχθούν, προστατεύοντας έτσι και τους ασθενείς, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας.Αγαπητοί φίλοι,

Η ασφάλεια των ασθενών είναι ένας παράγοντας που βρίσκεται στο επίκεντρο των συστημάτων υγείας στις αναπτυγμένες χώρες παγκόσμια. Όπως διαπιστώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο πυλώνας της ασφάλειας των ασθενών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στους αρχικούς σχεδιασμούς των εθνικών συστημάτων υγείας, αφού έχει αποδειχθεί ότι αυτή η τακτική έχει λιγότερες οικονομικές επιπτώσεις για τα συστήματα και αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα στη λειτουργία τους.

Η μείωση των σφαλμάτων που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα απαιτεί ομαδική δράση. Κανένα κράτος δεν έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και επαρκή δεδομένα για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει στρατηγικές που θα ελαχιστοποιήσουν το φαινόμενο. Οι εθνικές στρατηγικές χρειάζεται να είναι δομημένες και να ακολουθούν κάποιες βασικές αρχές που θα καθοριστούν μέσα από τη σωστή επεξεργασία των δεδομένων.

Η ασφάλεια των ασθενών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και είναι πεποίθησή μας ότι το αποτέλεσμα που αναζητούμε θα επιτευχθεί μόνο με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας Ασθενών που θα συντονίσει, με την εμπλοκή αρμόδιων φορέων, την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής-Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια των Ασθενών. Αυτή θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε θέματα ασφάλειας των ασθενών και την ανάπτυξη και την τήρηση κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, πρωτοκόλλων, διαδικασιών και καλών πρακτικών στον κλινικό χώρο από όλες τι επαγγελματικές ομάδες υγείας, αλλά και την καθιέρωση συστημάτων αναφοράς ανεπιθύμητων περιστατικών.

Επιπρόσθετα, έμφαση θα δοθεί στην προώθηση ανάπτυξης κουλτούρας ασφάλειας ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό στον χώρο της υγείας, καθώς και στη μεγαλύτερη εμπλοκή των ίδιων των ασθενών που θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωσή τους ως προς τον ρόλο που και οι ίδιοι καλούνται να έχουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Κυρίες και Κύριοι,

Η ευθύνη είναι συλλογική και επεκτείνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Η ανάπτυξη της έρευνας, η καταγραφή στατιστικών στοιχείων, αλλά και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, είναι ενέργειες που χρειάζεται να υιοθετήσουν όλα τα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καταληκτικά, θα ήθελα να συγχαρώ την εταιρεία Kratis για τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου και να καλωσορίσω τους διακεκριμένους ομιλητές, που σίγουρα θα συμβάλουν με τις εμπειρίες τους στην εξαγωγή συμπερασμάτων σημαντικών για την ιατρική κοινότητα, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς.

(MKY)

Comments


bottom of page