Επικοινωνία

info@kratisconsulting.com

+357 22 449088

+357 22 449089

Διοργανωτής

Συντονιστής

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγός Φιλοξενίας

Νομικός Συνεργάτης

Υποστηρικτής