Επικοινωνία

info@kratisconsulting.com

+357 22 449088

+357 22 449089

Μαρίνα Νικολάου
marina.nikolaou@imhbusiness.com

+357 22505543

Διοργανωτής

Συντονιστής

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγός Φιλοξενίας

Νομικός Συνεργάτης

Υποστηρικτής