top of page

Τι σε ώθησε να συμμετάσχεις στο Συνέδριο για την Ασφάλεια Ασθενών;

Κάλια Δημητρίου,

Health, Safety and Quality Officer, BOCOC

Η σημαντικότητα του θέματος για τον τομέα της υγείας το οποίο πρέπει να αφορά τον κάθε ένα που εργοδοτείται σε αυτό το χώρο. 
Με τη συμμετοχή μου νιώθω ότι ενισχύω και επιβραβεύω τη προσπάθεια που γίνεται μέσω αυτού του συνεδρίου ώστε να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς συντονισμένα και συλλογικά προς αυτή τη κατεύθυνση.

Δρ. Περσεφόνη Λάμπρου Χριστοδούλου, Οδοντίατρος,

Υπουργείο Υγείας

Το πολύ σοβαρό θέμα της ασφάλειας των ασθενών αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας και ειδικά εγώ σαν οδοντίατρος πιστεύω ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τέτοιου είδους συνέδρια για να ενημερωνόμαστε από βέλτιστες πρακτικές που έγιναν σε άλλες χώρες.

Έλενα Δημοσθένους

Λειτουργός Τυποποίησης 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Σημαντικός λόγος ήταν το γεγονός ότι το Συνέδριο αποτελούσε συνέχεια του προηγούμενου συνεδρίου, με σαφή και προφανή τη δέσμευση τόσο από τους διοργανωτές όσο και από την επιστημονική ομάδα να βοηθήσουν όσο μπορούν στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών στην Κύπρο. Επιπλέον δεν θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε από το Συνέδριο καθώς αποστολή του CYS, ως ο εθνικός φορέας τυποποίησης, είναι να προωθεί τα πρότυπα ως χρήσιμα εργαλεία ασφάλειας και ποιότητας σε όλους τους τομείς.

Ποια η σημαντικότητα του Συνεδρίου για την Κύπρο;

Κάλια Δημητρίου,

Health, Safety and Quality Officer, BOCOC

Η σημαντικότητα του είναι τεράστια για την Κύπρο λόγω της μη ύπαρξης εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την ασφάλεια των ασθενών. Η διεξαγωγή αυτό του συνεδρίου δρα ως μοχλός πίεσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να κινητοποιηθούν και να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Δρ. Περσεφόνη Λάμπρου Χριστοδούλου, Οδοντίατρος,

Υπουργείο Υγείας

Η Κύπρος δεν έχει ακόμα υιοθετήσει στρατηγική για την ασφάλεια των ασθενών, για αυτό και πιστεύω ότι το Συνέδριο αυτό θα ευαισθητοποιήσει τόσο τους ιθύνοντες όσο και τους επαγγελματίες υγείας προς την κατεύθυνση του σχεδιασμού μιας τέτοιας στρατηγικής.

Έλενα Δημοσθένους

Λειτουργός Τυποποίησης 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

To Συνέδριο είχε τεράστια σημασία για την Κύπρο, καθώς ο τομέας της υγείας εδώ και αρκετά χρόνια παρουσιάζει σοβαρές προκλήσεις και προβλήματα. Οι ελλείψεις του νομικού πλαισίου, η απουσία συστηματικής προσέγγισης και οριζόντιων λειτουργικών απαιτήσεων όσο αφορά την ασφάλεια των ασθενών αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα, αλλά και την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Η διοργάνωση τέτοιων συνεδρίων όπου παρουσιάζονται καλές πρακτικές και πλεονεκτήματα εφαρμογής στοχευμένων μέτρων, μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικά, τόσο τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. 

Ποια θετικά αποτελέσματα έχουν προκύψει από το 2ο Συνέδριο;

Κάλια Δημητρίου,

Health, Safety and Quality Officer, BOCOC

Η ανακοίνωση από τον Υπουργό Υγείας της σύστασης της Επιτροπής Ασφάλειας Ασθενών για τον συντονισμό και την ετοιμασία εθνικής στρατηγικής για την ασφάλεια ασθενών. Περισσότερη συμμετοχή σε σύγκριση με το περσινό συνέδριο.

Δρ. Περσεφόνη Λάμπρου Χριστοδούλου, Οδοντίατρος,

Υπουργείο Υγείας

Πιστεύω ότι ο αυξημένος αριθμός συμμετεχόντων κατέδειξε ότι το θέμα της ασφάλειας των ασθενών θεωρείται πια ως πολύ σημαντικός πυλώνας της παροχής ποιοτικής φροντίδας υγείας. Επιπλέον, οι παράλληλες συνεδρίες με τις εποικοδομητικές συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εκεί, συμβάλλουν με τα πορίσματα τους στην βελτίωση της όλης κατάστασης στην Κύπρο αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας των ασθενών.

Έλενα Δημοσθένους

Λειτουργός Τυποποίησης 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Το 2ο Συνέδριο είχε πολλά θετικά αποτελέσματα με σημαντικότατο την επίσημη αναγγελία σύστασης Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Ασθενών. Επιπλέον έγιναν εξαιρετικές εισηγήσεις από τους προσκεκλημένους ομιλητές  και, κατά τη διάρκεια των επί μέρους συζητήσεων που ακολούθησαν, έχουν καταγραφεί σημαντικά συμπεράσματα και εισηγήσεις που μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω και να υλοποιήσει η πιο πάνω Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, αν και είχαν διαφορετική θεματολογία, οι συζητήσει αυτές κατέληξαν σε ορισμένα κοινά συμπεράσματα, κάτι που αποδεικνύει την ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση που είχε το Συνέδριο στο θέμα της Ασφάλειας Ασθενών.

Γιατί θα  συνιστούσες τη συμμετοχή στο επόμενο Συνέδριο σε άτομα έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον Τομέα της Υγείας;

Κάλια Δημητρίου,

Health, Safety and Quality Officer, BOCOC

Η ασφάλεια του ασθενή είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Με τη συμμετοχή του κάθε ενός ενισχύεται η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Δρ. Περσεφόνη Λάμπρου Χριστοδούλου, Οδοντίατρος,

Υπουργείο Υγείας

Η θεματολογία του συνεδρίου και οι πολύ αξιόλογοι ομιλητές προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σε όλους τους εμπλεκόμενους στον Τομέα της Υγείας.

Έλενα Δημοσθένους

Λειτουργός Τυποποίησης 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)

Θα συνιστούσα σε όλους όσους εμπλέκονται με τον τομέα της υγείας να συμμετάσχουν στο επόμενο Συνέδριο καθώς είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ενημερωθούν, να γνωρίσουν άλλους επαγγελματίες υγείας ή ομόλογους τους και να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές. Επιπλέον, στο 3ο Συνέδριο αναμένεται να γίνει ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της νεοσύστατης Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Ασθενών, αλλά και να γίνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις με βάση τα αποτελέσματα που θα έχει το συνέδριο. 

bottom of page